Terje Engecand.real / designer / fotograf
Digital Media Design
Terje Enge
click any web
all my photography photogallery my photography blog and shop speeding Europe real estate photography

Komplette webløsninger.
Bare bra bilder. Eiendomsfoto på Costa Blanca.
Enkle løsninger - med totalt kundeansvar.

Jeg har kodet datamaskiner med hullkort og har levert web- og internett-løsninger siden tidenes morgen på nettet i 1994.

Klikk på et av stedene til høyre for å se mer

Kvaliteter

Analytisk / Kreativ / Visuell

Ferdigheter

Konsept / Kode / Design

Complete web solutions - all elegant in their simplicity.
Photography - art and real estate.
Total client responsibility - cradle-to-grave.

I have been into computers since the early seventies and committed myself to web- and internet solutions while it was still an early morning on the Internet.

Click any web on the right to learn more

Qualities

Analytical creative. Visual and digital codes.

Skills

Concept / Code / Design

Jeg satset på kommersiell foto for 30 år siden. Etter at HTTP og WWW ankom landet fulgte femten år som webutvikler. Nå har dyp innsikt og ny teknologi igjen ført til at fotografiet prioriteres.

Du kan bestille kopier i enhver størrelse, i enhver utførelse og (nesten) til enhver pris.

Foto web-steder

Her finner du bare bra bilder.
Blogg, galleri og eiendomsfoto:

I committed myself to professional photography more than 30 years ago. The commercial part ended when the Web arrived. I am now a digital media design convert investing major time in pure photography and fine art printing.

You may buy prints in any size, in any mount and to (almost) any price.

Photography Web-sites

You will find my blog, my virtual gallery and real estate photography here:

KANAN AS

KANAN (2018) Kanan AS er en norsk forhandler av programvare, med vekt på Adobe lisenser. I tillegg har de spisskompetanse på software fra Red Hat, Puppet, Docker, Kubernetes og Chef. Daglig hjelper de sine kunder med å identifisere fordelaktige løsninger, anbefale riktige valg av lisenser, og veilede kundene i hvordan lisensene forvaltes.

Kanan tilbyr løsninger fra aktører som er sentrale i dagens overgang til nye skybaserte tjenester.

norsk versjonpublisert med wordpress

Kjersti Alveberg

Kjersti AlvebergKjersti Alveberg (2015) Kjersti Alveberg er en frontfigur innen norsk dans og ballett. I løpet av de siste 40 år har hun skapt et stort antall bemerkelsesverdige og originale balletter for både scene og fjernsyn.

Dette webstedet presenterer hennes arbeider og er rikt illustrert i form av både bilder og videoer. Inkludert er også en 15 minutter lang video som gir deg høydepunktene i hennes karriere.

Webstedet lar deg velge stemning for presentasjonen. Du kan velge sømløst mellom en enkel hvit bakgrunn eller en mørk med blå scenelys.

engelsk versjonhåndkodet

Den Store norske Båtførerprøven

livredd.no (2007) Den Store norske Båtførerprøven finner du på www.livredd.no. Båtførerprøven har blitt obligatorisk for mange nordmenn. Dette er det beste tilbudet på markedet. Kursdelen er avansert e-læring, webben er basert på Ajax teknologi.

Total løsning for e-handel og kundeadministrasjon er inkludert.

norsk versjonadministrert med webToaster

Homebase

Homebase (2008) Homebase leverer digital-TV, Internett og IP-telefoni. Sjekk dette webstedet for å oppleve WebToasters nye Spørsmål/Svar teknologi. IP-TV interface i Flash og HTML (Ajax) er også levert (lukket nett).

norsk versjonpublisert med webToaster

Levende maskulinitet

Levende maskulinitet

"Levende maskulinitet" tilbyr trening og selvutvikling for menn i form av en intensiv, spennende og lærerik prosess. Prosessen ledes av Eirik Balavoine og Dag Furuholmen som begge har mer enn 30 års erfaring med terapeutisk arbeid for personlig vekst og utvikling.

norsk versjonhåndkodet

KANAN AS

KANAN (2018) Kanan AS is a Norwegian software agent, with focus on Adobe licensing. In addition they specialize in software from Red Hat, Puppet, Docker, Kubernetes and Chef. They work with complete software solutions and guide their customers to make the right choices in the wilderness of software licensing.

Kanan offer solutions from the main actors central in new cloud-based services.

norwegian versionCMS by Wordpress

Kjersti Alveberg

Kjersti AlvebergKjersti Alveberg (2015) Kjersti Alveberg is a front figure on the Norwegian dance scene and has been for years. Over the last 30 years she has created a considerable amount of remarkable, highly original ballets for stage and television.

This web presents her works and is richly illustrated with both pictures and videos. Included is also a special video which presents the highlights of her carreer.

You may choose the mood for the presentation. Either a light, white background or a dark background with blue stage-lights.

english versionhandmade

Den Store norske Båtførerprøven

livredd.no (2007) Den Store norske Båtførerprøven is found on www.livredd.no. Many Norwegians will have to pass this exam in the next years. Here is my bid for a part of this market. Advanced e-learning combined with Ajax technology.

A complete solution for e-commerce and CRM is included.

Norwegian versionCRM by webToaster

Homebase

Homebase (2008) Homebase is a leading Norwegian supplier of IP-TV, Internet and IP-telephone networks. Check this web for the new WebToaster FAQ-technology. IP-TV interfaces in both Flash and HTML (Ajax) was supplied (closed network).

Norwegian versionCMS by webToaster

Levende maskulinitet

Levende maskulinitet

"Masculinity Alive" markets intense self-development courses for men. Coaches are Eirik Balavoine and Dag Furuholmen who both have more than 30 years experience with therapeutical work and personal growth.

Norwegian versionhandmade

2010 1984

CV:

 • 2016: SpeedingEurope.com : Verdens beste på europeiske trafikkbøter og fartsgrenser
 • 2015: art.terjeenge.com : Fotogalleri med alle bilder på virtuelle vegger
 • 2012: estate.terjeenge.com : Eiendomsfotografering på Costa Blanca i Spania
 • 2007: LIVREDD.NO : Web-basert kurs, forum og CRM for båtførerprøven
 • 2001: RoadMC.com : Unik motorsykkel video web
 • 1999: WebTOASTER : Ekstremt enkel og avansert web publisering
 • 1995: Kurs og seminarer om web interface design for Microsoft
 • 1993: DnB Telebank, Europas første Windows-baserte løsning for online banktjenester
 • 1992: anotherLAB, Norges første kommersielle Windows-program
 • 1990: Windows programmering og Interface Design
 • 1981: Kommersiell fotografi (reklame, industri, mote), multimedia produksjoner
 • 1979: Mycron AS, ansvarlig for kundestøtte, dokumentasjon, og reklame
 • 1979: Cand. real - fysikk, kybernetikk, informatikk, psykologi, kommunikasjon

Curriculum Vitae:

 • 2016: SpeedingEurope.com : The ultimate source on European speeding and traffic fines
 • 2015: art.terjeenge.com : Photo gallery with all pictures on virtual walls
 • 2012: estate.terjeenge.com : Real estate photography on Costa Blanca in Spain
 • 2007: LIVREDD.NO : Web-based course and forum for the Norwegian boating license
 • 2001: RoadMC.com : Unique video web on motorcycle touring experiences
 • 1999: WebTOASTER : One-click in-browser CMS web publishing
 • 1995: Courses/seminars on web interface design for Microsoft
 • 1993: European first: Windows-based online banking (DnB)
 • 1992: anotherLAB, the first commercial Norwegian Windows-program
 • 1990: Windows programming and interface design
 • 1981: Commercial photographer, graphic designer, multimedia producer
 • 1979: Mycron AS - Responsible for customer support, documentation and advertising
 • 1979: M.Sc. - Physics, Computer Science, Psychology and Social Communications
history web history web history web history web webToaster history web history web history web history web

Fra tidenes morgen på nettet.
Her er mitt lille web museum fra lenge siden. Mesteparten skal fungere …)

Denne web:

Foto:

Andre jobber:

While it was still an early morning on the Internet.
Here are working webs from a long time ago. Enjoy at your own risk .)

This web:

Photography:

Business:

Loading...

Jeg befinner meg i Altea - en fantastisk by ved Middelhavet

epost: terje@enge.no
web: www.enge.no
foto: www.terjeenge.com
tlf: +34 671 885 005
post: APC 669, 03590 Altea Alicante
posisjon: 38.63, -0.03

Altea is part of Costa Blanca - situated between the sea and the mountains ..

mail: terje@enge.no
web: www.enge.no
photography: www.terjeenge.com
tel: +34 671 885 005
snail: APC 669, 03590 Altea Alicante
positon: 38.63, -0.03