Terje.Engecand.real / designer / fotograf
Digital Media Design
Terje Enge
my blogger blog opinions RoadMC Estate real estate photography speeding Europe photogallery my photography blog

Komplette webløsninger.
Ren fotografi.
Enkle og brukervennlige løsninger - med totalt kundeansvar.

Jeg har kodet datamaskiner med hullkort og har levert web- og internett-løsninger siden tidenes morgen på nettet i 1994.

Jeg har vært medlem av Forbundet Frie Fotografer siden 1979 og startet som kommersiell fotograf i 1981.

Klikk på ett av bildene til høyre for å forstå mer.

Kvaliteter

Analytisk / Kreativ / Visuell

Ferdigheter

Konsept / Kode / Design
UX HTML CSS JS JQ AJAX PHP ASP SQL WP SEO PSD DNG

Complete web solutions - all elegant in their simplicity.
Photography - art and commercial.
Total client responsibility - cradle-to-grave.

I have been into computers since the early seventies and committed myself to web- and internet solutions while it was still an early morning on the Internet.

I became a member of the Norwegian Association of Art Photographers in 1979 and started commercial photography in 1981.

Click any image on the right to learn more.

Qualities

Analytical creative. Visual and digital codes. Liberal. Critical.

Skills

Concept / Code / Design
UX HTML CSS JS JQ AJAX PHP ASP SQL WP SEO PSD DNG

Jeg satset på kommersiell foto for 30 år siden. Etter at HTTP og WWW ankom landet fulgte femten år som webutvikler. Nå har dyp innsikt og ny teknologi igjen ført til at fotografiet prioriteres.

Du kan bestille kopier i enhver størrelse, i enhver utførelse og (nesten) til enhver pris.
Jeg er medlem i FFF - Forbundet Frie Fotografer.

Foto web-steder:

TERJEENGE.COM : Foto butikk og blogg. Inneholder også lysbilder, web-fotobøker og signerte kopier.

GALLERY.TERJEENGE.COM : Et lite, eksklusivt fotogalleri.

ESTATE.ENGE.PHOTO : Spansk eiendomsfoto.

I committed myself to professional photography more than 30 years ago. The commercial part ended when the Web arrived. I am now a digital media design convert investing major time in pure photography and fine art printing.

You may order prints in any size, in any mount and to (almost) any price on the webs below.
I am a member of the Norwegian Association of Art Photographers.

Photography Web-sites:

TERJEENGE.COM : Photography shop and blog. Includes slide-shows, online photography books, and signed prints.

GALLERY.TERJEENGE.COM : A small on-the-wall photogallery.

ESTATE.ENGE.PHOTO : Real estate photography.

Kjersti Alveberg

Kjersti AlvebergKjersti Alveberg (2015) Kjersti Alveberg er en frontfigur innen norsk dans og ballett. I løpet av de siste 40 år har hun skapt et stort antall bemerkelsesverdige og originale balletter for både scene og fjernsyn.

Dette webstedet presenterer hennes abeider og er rikt illustrert i form av både bilder og videoer. Inkludert er også en 15 minutter lang video som gir deg høydepunktene i hennes karriere.

Webstedet lar deg velge stemning for presentasjonen. Du kan velge sømløst mellom en enkel hvit bagrunn eller en mørk med blå scenelys.

engelsk versjonhåndkodet

SolanaCasas

SolanaCasas (2013) SolanaCasas. Min første store jobb for en spansk kunde. Jobben er utført for et spansk eiendomsmeglerfirma, SolanaCasas. Firmaet selger alle typer eiendom på Costa Blanca i Spania. Dette webstedet presenterer deres totale portefølje og åpner for forespørsler via nettet.

Vær oppmerksom på at det spanske eiendomsmarked fungerer totalt forskjellig fra det norske. Her kan nesten alle eiendommer være representert av flere meglerfirmaer. Det betyr at du aldri får vite eksakt adresse til eiendommen, ei heller får du presentert noen planskisse.

Denne jobben er utført med, og blir oppdatert med, Wordpress teknologi. Arbeider som dette blir vanligvis utført med hjelp av ferdigsnekrede maler. I dette tilfelle var malene så mangelfulle og fulle av feil at en vesentlig redesign av både kode og utseende var nødvendig.

engelsk versjonpublisert med Wordpress

Den Store norske Båtførerprøven

livredd.no (2007) Den Store norske Båtførerprøven finner du på www.livredd.no. Båtførerprøven har blitt obligatorisk for mange nordmenn. Dette er det beste tilbudet på markedet. Kursdelen er avansert e-læring, webben er basert på Ajax teknologi.

Total løsning for e-handel og kundeadministrasjon er inkludert.

norsk versjonadministrert med webToaster

Homebase

Homebase (2008) Homebase leverer digital-TV, Internett og IP-telefoni. Sjekk dette webstedet for å oppleve WebToasters nye Spørsmål/Svar teknologi. IP-TV interface i Flash og HTML (Ajax) er også levert (lukket nett).

norsk versjonpublisert med webToaster

Levende maskulinitet

Levende maskulinitet

"Levende maskulinitet" tilbyr trening og selvutvikling for menn i form av en intensiv, spennende og lærerik prosess. Prosessen ledes av Eirik Balavoine og Dag Furuholmen som begge har mer enn 30 års erfaring med terapeutisk arbeid for personlig vekst og utvikling.

norsk versjonhåndkodet

Kjersti Alveberg

Kjersti AlvebergKjersti Alveberg (2015) Kjersti Alveberg is a front figure on the Norwegian dance scene and has been for years. Over the last 30 years she has created a considerable amount of remarkable, highly original ballets for stage and television.

This web presents her works and is richly illustrated with both pictures and videos. Included is also a special video which presents the highlights of her carreer.

You may choose the mood for the presentation. Either a light, white background or a dark background with blue stage-lights.

english versionhandmade

SolanaCasas

SolanaCasas (2013) SolanaCasas. My first major job for a spanish client. This job was done for a real estate agent, SolanaCasas. This agent sells all types of properties on Costa Blanca in Spain. This web presents their total portfolio and includes inquiries via the net.

Be aware that the spanish real estate market functions differently from most other countries. Each property is usually represented by several agents. Expect no maps and no address for any property.

This web is designed and maintained with Wordpress technology. Complicated webs like this are usually made possible by third-party plugins and templates. In this case these tools were of so low quality that a major redesign of both lay-out and code was necessary.

english versionCMS by Wordpress

Den Store norske Båtførerprøven

livredd.no (2007) Den Store norske Båtførerprøven is found on www.livredd.no. Many Norwegians will have to pass this exam in the next years. Here is my bid for a part of this market. Advanced e-learning combined with Ajax technology.

A complete solution for e-commerce and CRM is included.

Norwegian versionCRM by webToaster

Homebase

Homebase (2008) Homebase is a leading Norwegian supplier of IP-TV, Internet and IP-telephone networks. Check this web for the new WebToaster FAQ-technology. IP-TV interfaces in both Flash and HTML (Ajax) was supplied (closed network).

Norwegian versionCMS by webToaster

Levende maskulinitet

Levende maskulinitet

"Masculinity Alive" markets intense self-development courses for men. Coaches are Eirik Balavoine and Dag Furuholmen who both have more than 30 years experience with therapeutical work and personal growth.

Norwegian versionhandmade

2010 1984

CV:

 • 2016: SpeedingEurope.com : Verdens beste på europeiske trafikkbøter og fartsgrenser
 • 2015: Web Foto Galleri : Et rent fotogalleri med alle bilder på en virtuell vegg
 • 2012: ESTATE : Eiendomsfotografering på Costa Blanca i Spania
 • 2007: LIVREDD : Web-basert kurs, forum og CRM for båtførerprøven
 • 2006: terjeENGE : Ren fotografi
 • 2001: RoadMC : Unik motorsykkel video web
 • 1999: WebTOASTER : Ekstremt enkel og avansert web publisering
 • 1994: Første kommersielle web-løsning
 • 1993: DnB Telebank, Europas første Windows-baserte løsning for online banktjenester
 • 1992: anotherLAB, Norges første kommersielle Windows-program
 • 1990: Windows programmering og Interface Design
 • 1981: Kommersiell fotografi (reklame, industri, mote), multimedia produksjoner
 • 1979: Mycron AS, ansvarlig for dokumentasjon, kundekurs og reklame
 • 1979: Cand. real - fysikk, kybernetikk, informatikk, psykologi, kommunikasjon

Professional history:

 • 2016: SpeedingEurope.com : The ultimate source on European speeding and traffic fines
 • 2015: Web Photo Gallery : A pure photo gallery with all pictures on virtual walls
 • 2012: ESTATE : Real estate photography on Costa Blanca in Spain
 • 2007: LIVREDD : Web-based course and forum for the Norwegian boating license
 • 2006: terjeENGE : Pure photography
 • 2001: RoadMC : Unique video web on motorcycle touring experiences
 • 1999: WebTOASTER : One-click in-browser CMS web publishing
 • 1994: First commercial Web Solution
 • 1993: European first: Windows-based online banking (DnB)
 • 1992: anotherLAB, the first commercial Norwegian Windows-program
 • 1990: Windows programming and interface design
 • 1981: Commercial photographer, graphic designer, multimedia producer
 • 1979: Mycron AS - Responsible for customer support, documentation and advertising
 • 1979: M.Sc. - Computer Science, Physics, Psychology and Social Communications
history web history web history web history web webToasterhistory web history web history web history web history web

Dette er web-historie, her er tidligere versjoner av denne webben:

Bare -95 versjonen mangler …
Steinalderteknologi - som fremdeles fungerer.

Andre historiske høydepunkter:

This is Web History, here are earlier versions of this web:

Now back online.
Yesterday's technology - still working.

Other historic highlights

Loading...

Jeg befinner meg i Altea - en fantastisk by ved Middelhavet

epost: terje@enge.no
web: www.enge.no
tlf: +34 671 885 005
post: APC 669, 03590 Altea Alicante
posisjon: 38.63, -0.03

Altea is part of Costa Blanca - situated between the sea and the mountains ..

email: terje@enge.no
web: www.enge.no
tel: +34 671 885 005
snail: APC 669, 03590 Altea Alicante
positon: 38.63, -0.03

 • please share :